FAQ: Antik Sparta Nerede?

Spartalılar hangi ırk?

300 Spartalı filmine konu olan Spartalılar, bugünkü Mora Yarımadası üzerine kurulan, MÖ 9. yüzyıl ile MÖ 400’lere kadar hüküm sürmüş bir antik Yunan uygarlığıydı. Onların kültürel ve askeri yapıları, gelenekleri ve özellikle savaş disiplini üzerine kurulu devlet organizasyonu günümüze kadar taşındı.

Sparta askerlerine ne denir?

Sparta toplumunda en düşük ve aynı zamanda en geniş sınıf ise ”Esirler” olarak bilinen bir gruba aitti. Yunan coğrafyacı Pausanias’a göre Esirler Helos denilen bir şehirden gelmişlerdi. Spartalılar tarafında köleleştirilen sonraki insanlar da aynı zamanda Helotlar olarak adlandırılmışlardır.

Thermopylai geçidi nerede?

Pers Ordusu’nun Güney Yunanistan’a Boeotia, Attika ve Mora Yarımadası’na yürüyebileceği tek hat, sarp dağlarla deniz arasında kalan Termopylae Geçidi gibi oldukça dar bir geçittir. Bu geçit, sayıca Pers Ordusu’ndan çok daha az da olsalar hoplitlerce kolayca savunulabilir durumdadır.

Paidonomos nedir?

Eğer bebek testi geçemezse, Apothetae adı verilen Taygetus Dağı’na yakın bir yere birkaç günlüğüne bırakılır, bu çileden sağ çıkıp çıkamayacağına bakılırdı. 7 yaşlarına geldiklerinde, Agoge’ye kaydedilirler, Paidonomos (Çocuk çobanı) adı verilen bir otoritenin iradesine girerlerdi.

Sparta denilen yer neresi?

Modern Sparta, güney Yunanistan bölgesi Lakonya’nın başkenti olup, bir narenciye ve zeytin işleme merkezidir.

Spartalılar nasıl yok oldu?

Yunanlıların geniş kalkanları tarafından püskürtüldüler ve uzun mızraklarla yok edildiler. Okçular Spartalılara ok attılar, ancak başarılı olamadılar çünkü kalkanları aşılmaz görünüyordu.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Efes Antik Kente Giriş Ücreti Ne Kadar?

300 Spartalı filmi gerçek mi?

Leonidas başarısız olsa da daha sonra yeğeninin topladığı onbinlerce kişilik ordu, Persleri mağlup ederek bölgeyi yeniden özgürlüğüne kavuşturmuştur. 300 Spartalı filminin arkasındaki Heredot tarafından anlatılan gerçek hikaye bu şekilde. Elbette, Heredot’un da anlattığı pek çok şeyin yalnızca kurgu olduğu biliniyor.

Antik Yunan Helot nedir?

Helotlar (Grekçe: εἵλωτες, heílotes) Sparta’nın egemenliği altındaki Lakonia ve Messinia bölgelerindeki halkın çoğunluğunu oluşturan özgür olmayan kesimdir. Antik dönemdeki tam durumları tartışmalıdır. Critias’a göre köle, Pollux’a göre köleyle özgür insan arasında bir konumdadırlar.

Yunanistan tam olarak nerede?

Güneydoğu Avrupa kıtasında bulunan Yunanistan; Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile komşudur. Batısına İyon Denizi’ni, doğusuna Ege Denizi’ni alan Yunanistan ‘ın güneyinde ise Akdeniz bulunur.

300 Spartalı Pers kralı kim?

2006 yılında gösterime giren 300 filmi, Sparta Kralı Ⅰ. Leonidas ve Pers Kralı Ⅰ. Kserkses’in orduları ile katıldıkları ve birbirlerine karşı mücadele verdikleri MÖ 480 yılında vuku bulan Thermopylae Muharebesi’ni konu alıyor.

Persler nereden geldi?

Farslar (Farsça:فارسی), Persler (Eski Farsça: ) veya Osmanlıcadaki tabirle Âcemler (Osmanlıca: عجم Âcem), çoğunlukla İran’da yaşayan İranî bir halktır. Etimolojik olarak Pars ( Pers ) sözcüğünden gelmektedir.

Agora nedir tarih kısaca?

Agora (Yunanca: Ἀγορά, Agorá), antik Yunan kentlerinde, şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü faaliyetin gerçekleştiği, tüm kamu binalarının etrafında sıralandığı halka ait geniş açık alan olup, Helenistik dönemde şekillenip Roma İmparatorluğu’nda ortaya çıkan forumların öncülüdür.

Sparta eğitim sisteminin benimsenmesini isteyen filozof kimdir?

Sparta ‘da eğitim tıpkı Platon’un Politeia (Devlet) adlı eserinde en iyi düzene ulaşmak isteyen devletten beklediği eğitim sistemi gibi, zorunlu ve herkes için aynıdır (Platon Pl. VIII, 543a).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *