Category: imparatorluğu

 

Okuyucular soruyor: Doğu Roma Imparatorluğu Ne Zaman Kuruldu?

Doğu Roma ile Bizans aynı mı? c. 550. Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu ya da kısaca Bizans, Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Roma İmparatorluğu’nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis (günümüzde İstanbul, orijinal olarak Byzantion) olan ülke. Bizans İmparatorluğu şimdi hangi ülke? Bizans, MÖ 657 yılındaRead More

Soru: Moğol Imparatorluğu Kurucusu Kim?

Moğolları tek bayrak altında toplayan devlet adamı kimdir? Temuçin Moğol kabilelerini tek bayrak altında topladı. 1211 senesinde Pekin’e sefer düzenleyerek burayı ele geçirdi. Cengizhan Kimdir Türk müdür? Cengiz Han genel olarak Türk olduğu kabul edilir. Cengiz Han ‘ın Moğol topluluğu etnik değil, bir bakıma Osmanlı tabiri gibi siyasî bir tabirdir.Read More

Roma Imparatorluğu Hıristiyanlığı Ne Zaman Kabul Etti?

Hristiyanlık Hangi Roma imparatoru? Ardından 379 yılında İmparator I. Theodosius tarafından Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu ‘nun resmi dini olarak ilan edilmiştir. Konstantin nasıl Hristiyan oldu? Zafer kazandıktan sonra Konstantin ‘in, Hıristiyanların Tanrı’sına yöneldiği ve ardından imana gelip Hristiyan olduğu söyleniyor. Zaferinden birkaç ay sonra, Milano Fermanı ile Hristiyan inancını yasallaştırdı veRead More

FAQ: Doğu Roma Imparatorluğu Hangi Türk Devletiyle Çağdaş Olmamıştır?

Doğu Roma imparatorluğu hangi Millettendi? Bizans, MÖ 657 yılında Megara’daki Yunan sömürgecileri tarafından kurulan antik bir Yunan şehridir. Roma imparatorluğu günümüzde hangi ülke? Roma, günümüz İtalya coğrafyasında M.Ö. 750’li yıllarda ortaya çıkan bir teşkilat idi. Roma imparatorluğu hangi millet? roma imparatorluğunun ana vatanı olan italya topraklarında bugün yaşayan halkın bileRead More

Hızlı Cevap: Avusturya Macaristan Imparatorluğu Ne Zaman Kuruldu?

Avusturya-Macaristan hangi ülkelere bölündü? Savaşın henüz bu başlangıç aşamasında bazı devletlerin tümüyle tasfiyesi dahi planlanıyordu: Avusturya – Macaristan, Sırbistan’ın başka Balkan ülkeleri arasında (Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan) bölünmesini tasarlıyordu. Avusturya imparatorluğu ne zaman sona erdi? Avusturya İmparatorluğu, 1804-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdi. MacaristanRead More