Okuyucular soruyor: Mevlana Müzesi Kapısında Ne Yazıyor?

Mevlana türbesinin içinde neler var?

Pir ( Küstahan ) Kapısı: Dergahın gül bahçesine açılan kapısıdır.

Mevlana Türbesi kim yaptı?

Ancak kendisi 7 aralık 1273 yılında vefat edince Mevlana ‘nın oğlu sultan veled Mevlana ‘nın mezarının üstünde türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. ”kubbe-i hadra’ yeşil türbe denilen türbe dört fil ayağı( kalın sütun) üzerine 130.000 Selçuki dirhemine Mimar Tebrizli Bedreddin’e yaptırılmıştır.

Mevlana Dergahı ne zaman yapıldı?

Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528’de Sadrâzam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Matbah-ı Şerîfin doğusunda yer alan sekizgen plânlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan kubbeli bir revak bulunmaktadır.

Mevlana Müzesi içinde neler var?

Günümüzde Müze alanı içerisinde Mevlana ‘nın türbesi, Semahane, Mescit, Derviş odaları, Mutfak, Meydan-ı Şerif odası, Çelebi dairesi, Şadırvan, Selsebil ile türbeler (Hürrem Paşa türbesi, Sinan Paşa Türbesi, Hasan Paşa Türbesi, Fatma Hatun Türbesi, Mehmet Bey ve Eflaki Dede Türbesi) bulunmaktadır.

Mevlana türbesinin özelliği nedir?

⇒ Mevlana türbesi, eskiden Mevlana ‘nın dergahıydı. ⇒ Dört adet fil ayağı şeklinde sütun üzerine inşa edilmiş eşsiz bir Selçuklu İmparatorluğu eseridir. ⇒ Kubbenin altında Mevlana ve oğlu Sultan Veled yatmaktadır. ⇒ Selçuklu devletinin ağaç işlemede muhteşem olduğunu bu yapıda görebiliriz.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Atatürk Müzesi Nerede?

Kustahan kapisi ne demek?

Mevlevilik tarikatında bu yola girmek isteyen, çileye soyunanların binbir gün boyunca hizmet ettiğini dile getiren Çıpan, hizmetleri sırasında usule uygun olmayan davranışlar veya bir takım ikazlara rağmen düzeltilemeyen hususlar olduğunda, bu kişilere akşam karanlığında Küstahan Kapısı ‘ndan yol verildiğini, o nedenle

Çelebiyan kapısı ne demek?

Geçmişte bu kapının dışında bulunan bölüm ve ileriye doğru olan alan, Çelebi ailesine mensup insanların ve dergahta hizmet verenlerin evlerinin bulunduğu bir mahalleye açıldığı için, bu bölgedekilerin dergaha girişleri bu kapıdan yapılıyordu. Bu nedenle bu kapıya Çelebiyan Kapısı adı verildi.

Hamüşan kapısı nedir?

Hamüşan Kapısı Dergâhın güneyinde Üçler Mezarlığına bakan kapısıdır. Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından yaptırılan söveleri gök mermerden, sundurması ahşaptan yapılan kapının üzerinde Sultanın Adlî imzalı mermerden yapılmış tuğrası mevcuttur.

Mevlâna türbesinin tarihçesi nedir?

Mevlana Müzesi – Konya. Mevlevî Dergâhı ve Türbe 1926 yılında “Konya Asâr-ı Atîka Müzesi” adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlâna Müzesi olarak değiştirilmiştir.

Mevlana’nın yapılış amacı nedir?

Hz. Mevlana ‘yı anmak için yapılmıştır. Ayrıca Hz. Mevlana orada yatmaktadır.

Mevlananın en yakın arkadaşı kimdir?

Mevlana ‘ nın yakın dostu Şems-i Tebrizi’ nin günümüzden yaklaşık 750 yıl önceki akıbeti; halen bilim adamları tarafından araştırılıyor.

Mevlana Müzesi nasıl bir yerdir?

Mevlânâ Müzesi, Konya’da bulunan, eskiden Mevlâna ‘nın dergâhı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. ” Mevlana Türbesi” olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana ‘nın türbesi dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yapılmıştır.

Mevlana Müzesi ücretli mi?

ÜCRETSİZ – Durum: AÇIK Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı’nın yeri, Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna ‘nın babası Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled’e hediye edilmiştir.

You might be interested:  Soru: Gevher Nesibe Müzesi Nerede?

Mevlana Müzesi tarihi eserlerimizden midir?

Cevap: Tarihi eserdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *